O nás

ENEVI – Energetická evidencia

 

Sme ambiciózny projekt start-upového inkubátora spoločnosti O2 Slovakia s.r.o. a prinášame riešenia pre situácie na trhu, ktoré nie sú pokryté vôbec alebo len z časti.

Na základe analýz trhu vieme, kde sa pretne a veríme, že sa pretne dopyt a ponuka po evidencii (hlavne) elektrickej energie.

Majorita dodávateľov energií v dnešnej dobe neponúka žiadne podobné riešenie a produkty globálneho trhu vôbec nepočítajú so situáciou na Slovensku a jeho nedokonalosťami, anomáliami či vplyvom silných externalít. Napríklad neexistencia elektronických faktúr, nejednoznačne definované odberné miesta, či úplná absencia evidencie.